Archeologisch onderzoek Achtertuin Noordwal 117 (Noorderkerkhof)
Om vast te stellen of archeologische waarden aanwezig zijn binnen het plangebied Noordwal 117 t/m 327 is door de afdeling Archeologie van de gemeente Den Haag een Bureauonderzoek uitgevoerd. Daarbij is vastgesteld dat het gebied archeologische potentie heeft. Dit is vast komen te staan op basis van de geologische ondergrond en historische bronnen. Hieruit is gebleken dat in en rondom het plangebied een kans bestaat op sporen van bewoning vanaf de vroege prehistorie. Zeker is dat er sprake is van activiteiten op het terrein vanaf de 18de eeuw. In het bijzonder gaat het hier om het Noorderkerkhof. foto: onze huis-archeoloog doet alvast het voorwerk :-)

Geen opmerkingen: